Day: June 25, 2022

บุหรี่ไฟฟ้า pod system

เรื่องของคอยล์บุหรี่ไฟฟ้า ที่เราควรรู้เรื่องของคอยล์บุหรี่ไฟฟ้า ที่เราควรรู้

คอย์นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญอย่างมาก เพราะว่าคอยล์นั้นเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่จะทำความร้อนทำให้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นเกิดการระเหิดขึ้นมา ซึ่งคอยล์นั้นเป็นอะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนกันบ่อย ๆ ด้วยเช่นกัน และ หลากหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าเรื่องของคอยล์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราจะมาดูกันว่าคอยล์นั้นมีเรื่องอะไรที่สำคัญกันบ้างที่เรานั้นควรรู้   คอยล์ใช้งานได้นานเท่าไหร่   หลากหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าคอยล์ของเรานั้นมีอายุการใช้งานที่สูงสุดอยู่ที่ 2-4 อาทิตย์เลยก็ว่าได้ แต่ว่าถ้าหากว่าเรานั้นจะทำให้คยอล์นั้น สามารถใช้งานได้ยาวนานขนาด 1 เดือนนั้นเราอาจจะต้องดูแลคอยล์ให้ดี ด้วยเช่นกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นรับรองได้เลยว่าหากว่าเรานั้นไม่ดูแลคอยล์ให้ดีอย่างน้อยเต็มที่คอยล์ของเรานี้นจะสามารถใช้งานได้อยู่ที่ประมาณ 2 อาทิตย์เท่านั้น   การสูบแบบลาก   หลายคนนั้นทีมีการซื้อ บุหรี่ไฟฟ้า pod system เข้าไปนั้น การที่เรานั้นเลือกสูบแบบลากยาวนั้นจะส่งผลให้คอยล์ของเรานั้นพังได้ง่ายอย่างมากและ ที่สำคัญนั้น บุหรี่ไฟฟ้า pod system