Tag: ผ้าอ้อมเด็กแรกเกิด

ผ้าอ้อมเด็กแรกเกิด

คุณสมบัติผ้าอ้อมเด็กแรกเกิดคุณสมบัติผ้าอ้อมเด็กแรกเกิด

ต้องบอกเลยว่าผ้าอ้อมเด็กแรกเกิด เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ ทุกคนที่เป็นเด็กแรกเกิด โดยผ้าอ้อมสำหรับเด็ก อันเป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูปนั้น จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทุกประการ  โดยจะใช้ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงน้ำหนักตัวประมาณห้ากิโลกรัม โดยหากว่าอายุมากกว่าเดิมก็ค่อยๆ เปลี่ยนไซส์เพิ่มเติมไปนั่นเอง อย่างไรก็ดี หากว่าคุณแม่จะเลือกซื้อผ้าอ้อม ก็ต้องเลือกให้ดีที่สุดสำหรับตนเอง เพียงเท่านี้ก็พอแล้ว  1.ลูกมีความถี่ในการปัสสาวะอุจจาระอย่างไร  สำหรับสิ่งที่คุณแม่จะต้องรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็คือการรู้ความถี่ในการปัสสาวะและการอุจจาระ โดยผ้าอ้อมเด็กเพิ่งเกิดนั้น จะต้องรองรับการขับถ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นไปที่การช่วยซัพพอร์ตลูกน้อยนั่นเอง โดยไม่ทำให้เกิดปัญหาในอนาคต เวลาที่ลูกขับถ่ายอีกด้วย  2.พิจารณาผิวสัมผัสของผ้าอ้อม  สำหรับผ้าอ้อมเด็กแรกเกิด การเลือกก็จะต้องเน้นไปที่ความสำคัญในหลายต่อหลายด้าน เช่น ต้องมีความนุ่มและหนาเป็นพิเศษ โดยช่วยในการป้องกันไม่ให้ผิวที่อ่อนไหวของลูกนั้น เป็นผื่นแพ้นั่นเอง โดยการเลือกจะต้องดูว่ามีแผ่นซึมซับบริเวณด้านใต้หรือไม่ และจะต้องมีการซึมซับได้แบบรวดเร็ว ทั้งอึและฉี่ของลูกโดยจะต้องป้องกันไม่ให้น้ำรั่วซึมออกมา