Tag: เลสิก

เลสิก

การทำเลสิกช่วยรักษาสายตาผิดปกติแบบใดได้บ้าง การทำเลสิกช่วยรักษาสายตาผิดปกติแบบใดได้บ้าง 

การทำเลสิก เป็นการเรียกโดยรวมของการปรับค่าสายตา ด้วยวิธีการยิงเลเซอร์เข้าไปที่กระจกตา ที่จะเปรียบเสมือนกับการเจียระไนกระจกตาให้กลับมามีความโค้งตามที่ต้องการ และเป็นการปรับให้ภาพที่มองเห็นมีความคมชัดมากขึ้นด้วย ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับสายตาที่มีความผิดปกติได้ ทั้งนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาที่เน้นไปในเรื่องของกระจกเป็นหลัก จากการที่ช่วยแก่ปัญหาเกี่ยวกับกระจกตาได้ดีนี้เอง จึงทำให้การทำเลสิกได้รับความนิยมมาก ๆ แล้วการทำเลสิกช่วยรักษาสายตาที่มีความผิดปกติได้แบบใดบ้าง ในบทความนี้เรามีคำตอบ  เลสิก ช่วยรักษาสายตาผิดปกติแบบใดได้บ้าง  ในการทำเลสิกสามารถที่จะช่วยรักษาผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ได้ดังนี้  1. ผู้ที่มีสายตาสั้น (Myopia)   ผู้ที่มีสายตาสั้นจะมีการมองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลได้ไม่ชัด แต่หากว่าเป็นการมองวัตถุที่อยู่ใกล้ก็จะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยสายตาสั้นมีสาเหตุมาจากการที่กระจกตานั้นมีความโค้งมากเกินไป หรือการมีกระบอกตาที่ยาวมากจนเกินไปนั่นเอง  2. ผู้ที่มีสายตายาว (Hyperopia)   สำหรับผู้ที่มีสายตายาวนั้นจะมีการมองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้ได้ไม่ชัด แต่หากว่าวัตถุที่อยู่ไกลก็จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น โดยสายตายาวมีสาเหตุมาจากการที่กระจกตามีความโค้งน้อยเกินกว่าปกติ (แบน)