Tag: โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก

โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก

พลังงานสะอาดและโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกคืออะไร พลังงานสะอาดและโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกคืออะไร 

โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกที่หลายๆคนสนใจในการผลิตไฟฟ้านั้นก็คือพลังงานที่ไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเสียหาย รวมไปถึงกระบวนการผลิตไม่ทำให้เกิดมลภาวะ การกำจัดของเสียจากการผลิตไฟฟ้าเองก็ไม่เกิดก๊าซที่เป็นต้นเหตุทำให้โลกร้อน อาจจะกล่าวได้ว่าพลังงานสะอาดกลายเป็นหนึ่งในความต้องการของหลายๆคนเพื่อที่จะช่วยกู้วิกฤตโลกร้อนนั่นเอง พลังงานสะอาดเองก็ไม่แตกต่างกับพลังงานทางเลือก ซึ่งพลังงานทางเลือกนี้จะใช้ในการทดแทนแก๊สธรรมชาติซึ่งมีแต่จะหมดไปในแต่ละวัน อีกทั้งยังทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และทำลายเรือนกระจกอีกด้วย   อะไรคือหลักการทำงานของพลังงานทดแทน   หลายๆคนอาจสงสัยว่าพลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือกใช้ได้กี่รูปแบบกันแน่ ขอตอบว่าการนำไปใช้โดยตรงสามารถใช้ได้จากพลังงานความร้อน ยกตัวอย่างง่ายๆคือพลังงานดวงอาทิตย์ที่เรามักจะเอาไปถนอมอาหาร หรือบางคนที่ใช้พลังงานลมในการแล่นเรือใบ แต่ว่าการใช้แบบโดยอ้อมหรือใช้ 2 กระบวนการก็มีเช่นกันนั่นก็คือการทำงานโดยเอาไปผลิตเป็นไฟฟ้านั่นเอง   ประเภทของพลังงานทดแทน  1.ใช้น้ำ   สำหรับพลังงานน้ำจัดได้ว่าเป็นพลังงานทางเลือกโดยเราจะอาศัยการไหลของน้ำเรียกการผลิตไฟฟ้าแบบนี้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ อย่างไรก็ดีการขึ้นลงของคลื่นหรือการหมุนของกังหันเพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่าหลายๆประเทศในปัจจุบันมีการใช้พลังงานน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นการเข้าถึงพลังงานสะอาดที่ง่ายดายมากที่สุด   2.ใช้ลม  พลังงานลมเองก็เป็นหนึ่งในพลังงานสะอาดที่นำไปใช้งานได้ง่ายที่สุดแห่งหนึ่งอาศัยการที่เปลี่ยนพลังงานลมไปเป็นพลังงานกลเพื่อให้เครื่องผลิตไฟฟ้าทำงานได้เป็นอย่างดี พลังงานลมเป็นพลังงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างหนึ่งและเติบโตได้อย่างรวดเร็วในหลายๆประเทศ เนื่องจากว่าลมเป็นของที่สามารถมีได้ตลอดทั้งปีนั่นเอง   3.ใช้แสงอาทิตย์  การใช้แสงอาทิตย์คือการใช้รังสีและความร้อนอันแผ่มาจากแสงอาทิตย์ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นทางเลือกที่สะอาดและได้รับการรู้จักเป็นอย่างดีมากที่สุด โดยเราสามารถนำพลังงานนี้ไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงหรือจะเปลี่ยนรูปให้อยู่ในพลังงานไฟฟ้าก็ได้เช่นกัน จัดเป็นอีกหนึ่งประเภทของโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก  4.