Day: February 17, 2022

รีวิวบริษัท

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการรีวิวบริษัท ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการรีวิวบริษัท 

การรีวิวบริษัทนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่กำลังใหม่ในยุคปัจจุบันอย่างมาก เนื่องจากว่าการรีวิวจะทำให้การตัดสินใจทำงานในบริษัทนั้นนั้นง่ายดายกว่าเดิม เนื่องจากว่ามีข้อมูลดิบเกี่ยวกับบริษัทนั้นอยู่นั่นเอง อย่างไรก็ดีหากว่าใครที่อยากจะทำงานบริษัทใดหรืออยากจะตัดสินใจรีวิวบริษัทใดก็ตาม สิ่งสำคัญที่คุณควรนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือทำความเข้าใจเกี่ยวกับรีวิวเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดพลาดนั่นเอง   สำหรับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการรีวิวบริษัทนั้นมีดังต่อไปนี้  1.การรีวิวต้องรีวิวในแง่ดีเท่านั้น  สำหรับความเข้าใจผิดอย่างแรก็คือการรีวิวบริษัทจะต้องรีวิวในแง่ดีแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว คุณสามารถรีวิวได้ทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีก็ได้เช่นกัน การรีวิวโดยเน้นไปที่ข้อเท็จจริงก็จะช่วยให้เกิดผลดีกับคนที่มาอ่านข้อมูลในภายหลังอีกด้วย จะดีกว่าหรือไม่หากว่าเรานั้นเลือกสิ่งที่ดีให้กับตนเอง  2.ข้อมูลประกอบการรีวิวจะต้องมีมาก  ความเข้าใจผิดในอันดับถัดไปก็คือ ข้อมูลในการประกอบการรีวิวจะต้องมีมากมายพอสมควร ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว การมีข้อมูลประกอบการรีวิวจะต้องมีส่วนหนึ่งส่วนใดก็ได้เช่นกัน เพราะการเลือกข้อมูลทีดีจะทำให้เรารู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงประโยชน์ที่คนอ่านจะได้นั่นเอง  3.ต้องเคยทำงานที่บริษัทนั้นๆ มากกว่า 20 ปี  คงหายากที่ใครคนหนึ่งจะทำงานในบริษัทเดิมๆ มากกว่า 20 ปี ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว การทำงานที่บริษัทใดก็ตาม เต็มที่ทำได้มากถึง 5